Als familiebedrijf, opgericht in 1945, is Gebr. van ‘t Hek sterk gericht op de lange termijn.

Ons bedrijf is zich, mede door haar vaak ingrijpende en complexe werkzaamheden, ten volle bewust van haar eigen stakeholders en voert een actief beleid ten aanzien van veiligheid, kwaliteit, duurzaamheid en innovatie.

Energiereductie & Recycling

De aard van onze werkzaamheden zorgt voor een grote CO2 footprint en als grootverbruiker met veel en zwaar materieel is er dus juist bij ons bedrijf milieuwinst te behalen. Van ’t Hek streeft daarom naar een jaarlijkse relatieve CO2-reductie van 2% per jaar.

Hiertoe wordt actief gecommuniceerd en overlegd met branchegenoten, collega’s en leveranciers om reductiemaatregelen in te kunnen zetten. Naast energiemanagement richt Van ’t Hek zich op minimale inzet van grondstoffen en beperking van de afvalstromen door actief bezig te zijn met recycling.

Ondanks dat Gebr. van 't Hek vrijwel nooit rechtstreeks in opdracht van Prorail werkzaamheden verricht (wel als onderaannemer), kiezen wij er voor om ook deel te nemen aan het initiatief van de CO2 Prestatieladder. Wij vinden het belangrijk om als bedrijf stil te staan bij en na te denken over het aspect milieu en duurzaamheid bij ons werk. Ook om zo een positieve bijdrage te leveren aan het milieu.  

Kijk voor onze Co2 footprint, ons energiemanagementhandboek en ons communicatieplan onder onze “Downloads en certificaten”. 

Maatschappelijk betrokken

De Van ’t Hek Groep is stevig geworteld in de Waterlandse regio. Deze maatschappelijke betrokkenheid vertaalt zich in langdurige relaties met lokale en regionale toeleveranciers, onderwijsinstellingen en verenigingen, maar ook in het sponsoren en op allerlei wijze ondersteunen van sport- en culturele organisaties en –evenementen. Op dit gebied wordt vrijwel nimmer tevergeefs een beroep op ons bedrijf gedaan.  

Tevens worden structureel meerdere stageplaatsen en afstudeerprojecten aangeboden aan scholieren en studenten op alle opleidingsniveaus.

Veilig werken

Veiligheid begint met het creëren van een sfeer waarin vanzelfsprekend wordt nagedacht over veiligheid en waar iedereen (dus ook de klant, leverancier of inhuurkracht) elkaar kan aanspreken.

Gebr. van ’t Hek voert een nul-ongevallen veiligheidsbeleid en streeft hiermee naar het volledig voorkomen van ongevallen en het beperken van onnodige risico’s. Incidenten worden geëvalueerd en waar nodig worden aanpassingen doorgevoerd om zo een veilige werkomgeving te creëren. Tevens is voor iedere collega het HEK-principe van toepassing: Herken risicovolle situaties, Erken dat de werkzaamheden moeten worden aangepast of gestaakt en Keer de uitvoering naar een veilige oplossing.

Ons bedrijf streeft t.a.v. veiligheid naar een volledige transparante communicatie op ieder niveau.    

 

 

Bel voor informatie of mail voor een offerte

0299 - 40 34 51 aanvragen