We plaatsen stalen bouwkuipen onder bestaande gebouwen om hieronder nieuwe kelders te kunnen realiseren.

Houten damwanden zijn vaak niet afdoende en slechts tijdelijk stabiel. 

Bij het renoveren van oudere panden wordt steeds vaker gekozen voor het maken van een kelder of souterrain onder het bestaande pand.

In combinatie met het uitvoeren van funderingsherstel wordt de kelder voorzien van nieuwe palen en dient hiermee als dragend element.

Om het werken onder de grondwaterstand zonder beschadiging van de bestaande fundering of instortingsgevaar mogelijk te maken, is het plaatsen van een inpandige damwandkuip in veel gevallen noodzakelijk. De “ouderwetse oplossing” met houten damwand is voor veel situaties niet afdoende en slechts tijdelijk stabiel.

De Waalpaal heeft een speciale techniek ontwikkeld om met behulp van een mini-heistelling inpandig stalen damwand trillingsarm te plaatsen. Daarnaast is het ook mogelijk om damwand trillingsvrij te installeren. Afhankelijk van de omstandigheden wordt bepaald welke methode het beste kan worden toegepast.

Bij het inpandig aanbrengen van stalen damwand is er in veel gevallen sprake van hoogte beperking. Hierbij is het mogelijk het damwand in segmenten aan te brengen.

Bekijk het productblad van de Stalen Damwand.

Productblad Stalen Damwand

Bekijk productblad

Bel voor informatie of mail voor een offerte

0299 - 40 34 51 aanvragen